donderdag 10 november 2011

Rode klaver (Trifolium pratense)


Rode klaver (Trifolium pratense) van de Vlinderbloemfamilie staat in de tuin nog te bloeien met een bleek rode bloem.

Een bijzonder nuttige plant voor de honingbijen. Bevat nectar en pollen. Ook wilde bijen en hommels vliegen af en aan, als de temperatuur wat hoger is dan vandaag.
Vroeger werd de plant gebruikt voor veevoer en ook nu nog genieten koeien en schapen van klaverweiden. Het gewas is stikstof bindend en kan dus gebruikt worden voor groenbemesting. Een beetje uit de buurt van sommige bessensoorten houden, want er schijnt een mijt in te leven, die funest is voor deze vruchten.
Medicinaal is de plant in hoge mate. Ze bevat veel vitamines en mineralen. In Oostenrijk kreeg ik een schaaltje yoghurt met een paar rode klaverbloemen geserveerd.

 


Red clover (Trifolium pratense) belongs to the Butterfly Flower family is in the garden to bloom with a pale red flower.
A very useful plant for honey bees. Contains nectar and pollen. Also wild bees flying on the flowers when the temperature is somewhat higher than today.
Previously, the plant used for livestock feed and still enjoy cattle and sheep of clover meadows . The crop is binding nitrogen and can be used for green manure. A bit away from some berry species do, because it seems a mite to live, which is disastrous for these fruits.
Medicinally, the plant greatly. It contains many vitamins and minerals. In Austria I got a bowl of yogurt with a pair of red clover flowers served.