zaterdag 24 januari 2015

IJsvorming

ijsvloer op ven met laagje rijp
beginnende ijslaag 
op vijver en ven. Als de dagen gaan lengen, gaan de nachten strengen, zo luidt een spreekwoord. Hoewel het maar licht gevroren heeft, is er in de afgelopen nachten toch een ijsvloer ontstaan op de plassen in de Bijentuin. Bevriezen van water is een ingewikkeld proces. Een ijslaag op welk water dan ook kan zich niet vormen, eer al het diepere water tot op de bodem toe een temperatuur van 4o C heeft aangenomen. Hoe ijs zich vormt en ook groeit, klik hier.