woensdag 21 maart 2012

Corydalis solida voorjaarshelmbloem

De voorjaarshelmbloem (Corydalis solida) is pas in bloei. Een bijzonder mooie plant om te zien. Zowel het gladde ingesneden blad als de bloemen zijn sierlijk. Van de vier paarsachtige kroonblaadjes, is er één verlengd tot het karakteristieke spoor. Door deze vormgeving wordt de plant, in de volksmond ook wel “vogel op een krukje” genoemd. Vermeerdering vindt plaats door zaad. Onder meer, doordat een insect op een bloemblaadje gaat zitten, de bloem buigt daardoor naar voren en het zaad valt eruit. Het insect komt hierdoor ook in aanraking met het stuifmeel. Mieren vinden het gevallen, kleverige zaad aantrekkelijk en verspreiden het, door versleping. Ook de massieve (solida) knolletjes vermeerderen zich. Voorjaarshelmbloem heeft een dubbelganger, de (Corydalis cava) of holwortel. Deze is iets groter en heeft een holle (cava) knol. De planten behoren via de duivenkervelachtige familie tot de papaverachtige. De plant is niet algemeen. In de tuin hebben ze een ereplaatsje in de stinzenplantenhoek en verder komen ze voor op specifieke plaatsen vooral in de randen.

 

Corydalis solida is in bloom. A very beautiful plant to see. Both the smooth incised leaves and the flowers are graceful. The plant has four purple petals, hereof there is an extended until the typical spur. By this design,  the plant is popularly called as "bird on a stool". Multiplying occurs by seed. Sitting down by an insect, on a flower,  bend the flower forward, and the seed falls out.  Ants find the cases, sticky seed attractive and disperse by drag off.

Corydalis solida has a look-alike, the Corydalis cava. This plant is slightly larger and has a hollow (cava) tuber. The plants are from the fumitory family like the poppies