vrijdag 19 januari 2018

De storm

heeft ook in de tuin deze keer weer vernielingen aangericht. Een grote Douglas spar is boomlang over de omheining de tuin binnen gevallen, Rakelings langs een bijenstal met kasten erin. Er is iets schade aan het dakje van de stal. Omdat de boom zo groot is, zal het opruimen niet meevallen. Een andere stal is met kasten en al omver gestormd. De toegangsweg, de Zandenboslaan is geblokkeerd door omgevallen bomen, Allemaal forse Douglassparren. Een spectaculair gezicht is het wel. Zojuist hoorde ik dat het voor het hele weekend, afgeraden wordt om het bos in te gaan, in verband met vallende takken. Takken die afgewaaid zijn en ergens op een vaste tak terecht zijn gekomen, zullen te zijner tijd, naar beneden ploffen. Nog wel even een poosje uitkijken wat er boven het hoofd hangt, dus.
tuinbank op de hellingkaarsrecht horizontaal

met kluit omhoog en iets verder afgebrokendinsdag 16 januari 2018

Omgesneewd, weggewaaid

Voor de zware plaksneeuw op hen viel, die als lood de takken dagenlang naar beneden drukte en later de storm, die de verzwakte bomen verder aftakelde, had de tuin een tweetal mooie beeldbepalende Juniperussen die daar stonden alsof ze echt de wacht hielden.
Wat er van overgebleven is lijkt op een ruïne.
Aan een afgebroken tak zaten nog tegelijk rijpe en onrijpe bessen, een verschijnsel waar de boom de naam aan te danken heeft.

Over Jeneverbes in de Vierhouter streektaal van het Nedersaksisch.

Over Jeneverbes op dit blog.