vrijdag 22 maart 2013

Viola odorata Maarts viooltje


het witte vlekje is een schilfertje dat op de bloem is gewaaid. 
De eerste maartse violen ( Viola odorata) bloeien al meer dan een week, in de omgeving van de tuin. De exemplaren in de tuin zelf bloeien nog niet. Misschien staan ze er iets minder beschut. Het is ieder jaar spannend of ze terug komen.
De wetenschappelijke naam geeft al aan, dat de bloem geurt en er zit ook een heerlijk, pittig luchtje aan.
De 10 cm. hoge plant heeft bovengronds wortelende uitlopers. De standplaatsen zijn een beetje beschaduwde, droge plaatsen in bossen, wegranden en heggen.
Weinig insecten maken er gebruik van.
Medisch gezien bezit de plant vit.C. Is o.a. braakwekkend, purgerend en kalmerend. Hildegard van Bingen, beval het gewas aan tegen kanker, in de 12e eeuw. Begin vorige eeuw zou er inderdaad iemand door bladaftreksel zijn genezen van keelkanker. Artsen hebben dit autentiek verklaard. Maar zoiets kan ook heel persoonlijk zijn.
Volgens dit bericht was Napoleon een groot liefhebber van de plant.The first violins, Viola odorate flourish for more than a week, in the area of the garden. The specimens in the garden itself do not bloom yet. Maybe they are something less sheltered. It's exciting every year if they come back.
The scientific name already indicates, that the flower smells and there is also a delicious, spicy fishy.
The 10 cm. high above ground plant has rooted offshoots. The pitches are a little shady, dry places in forests, road edges and hedgerows.
Few insects use them.
Medical owns the plant vit.C. Is i.a. emetic, purgative and sedative. Hildegard of Bingen, recommended the plant to treat cancer, in the 12th century. Early last century would indeed someone leaf extract have been cured of throat cancer. Doctors have declared it authentic. But something can be very personal.
Napoleon was a great lover of the plant.

donderdag 21 maart 2013

Insectenhotel


insectenblok op de pui van de  Imkershoeve
De dagen en de nachten zijn beneden normaal koud, op het ogenblik. In de tuin kan nog weinig gedaan worden. Soms kriebelen de handen om aan de slag te gaan. Hier dan, een leuke suggestie: maak een insecten hotel of - blok.Van een onbehandeld houtblok, kan simpel  een broed gelegenheid voor sollitaire bijen gemaakt worden. Deze insecten zijn nuttige bestuivers. Met houtboren van 4 - 12 mm. kunnen gaatjes in het blok geboord worden, van minstens 5 cm diepte. De achterkant moet gesloten blijven. Hang het blok ergens buiten op een wand. Op de wand van de Imkershoeve, hangt al jaren een dergelijk blok. De vele dicht "gemetselde" boorgaatjes duiden op een goede bewoning.  Hier een leuk filmpje met nog meer hints en  suggesties.


insectenhotel in de tuinA simple idea for an insect breeding place. Drill holes in a piece of untreated wood, from 4 to 12 mm. and at least 5 cm long. The rear side must be closed. Hang the unit on an outdoor wall.
Wild bees are good pollinators.