woensdag 9 oktober 2013

Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa)

Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa) staat te bloeien in een rand onder de bruine beuk.
De bloemen trekken vooral wespen. Maar BIJEN, solitaire bijen en hommels komen er ook wel op af, voor stuifmeel en nectar. De geur van deze overblijvende plant is minder aangenaam. Als ze met de vingers fijn gewreven wordt komt er zelfs een walgelijk luchtje vrij. Toch heeft de plant veel medicinale eigenschappen, zoals zuivering van het bloed. Vroeger stond de plant vooral bekend als lymfkliermedicijn. HIER een leuke link voor meer natuurweetjes over het kruid.
Het helmkruid met vergrootte inzet van de bloemen en knoppen


Figwort (Scrophularia nodosa) is to flourish in an edge under the red beech.
The flowers attract especially wasps. But BEES, solitary bees come also  for pollen and nectar. The smell of this perennial plant is less pleasant. If she is crushed with the fingers, the odor  is  even disgusting . Yet the plant has many medicinal properties, such as blood purification. Formerly, the plant was known as lymph gland medicine.  HERE a nice link for more facts about the natural herb.