donderdag 29 augustus 2013

Thecla betulae Sleedoornpage

De sleedoornpage  (Thecla betulae), een weinig voorkomende vlinder is al enkele keren waargenomen in de tuin, voornamelijk op de nu bloeiende Canadese  guldenroede.  De  vlinder staat op de rode lijst van bedreigde soorten.
Zie ook het blog van december 2012.

Sleedoornpage op Canadese guldenroede. Foto Janinne Haverkamp

The  Brown Hairstreak  (Thecla betulae), a rare butterfly has been observed several times in the garden, mainly on the now booming Canadian goldenrod. The butterfly is an endangered species.