vrijdag 19 juli 2013

Coenagrion waterjuffers / libelles

Boven de vijver zijn momenteel azuurblauwe waterjuffers (Coenagrion puella) te bewonderen en bij een beetje geluk ook de opvallend rode vuurjuffer  (Pyrrhosoma nymphula).
vuurjuffer (foto Jannine Haverkamp)
azuurblauwe waterjuffer

Juffers zijn  slanke, nietige insectjes die aan libelles verwant zijn.  Ze zijn van libelles te onderscheiden o.a. door de twee paar vleugels, die ze in rusttoestand langs het lijf dragen en libelles rusten met gespreide vleugels.  Juffers dragen hun vleren dus als kleren. Door hun azuurblauwe kleur vallen de Coenagrion puella goed op. Een libel of waterjuffer leeft in dit stadium nog ongeveer een maand, om zich voort te planten. De paringsrituelen zijn aardig om te zien. Eerst is er een tandemvlucht, omdat het mannetje het vrouwtje vastgrijpt in haar nek. Daarna maken ze bij de paring een hartvorm.
Samen gaan ze te water. De juffers leggen hun eitjes tussen de plantenstengels, of zelfs  in gaatje, die ze geboord hebben in de stengels. De eitjes veranderen in nimfen en leven minstens een jaar tussen de waterplanten. Volgroeid, kruipen ze tegen de stengels omhoog, boven het wateroppervlak, waar ze eerst vervellen. Daarna volgt het uitslaan - en opdrogen van de  vleugels,  voor ze weg kunnen vliegen. Een heel kwetsbaar moment. Ze hebben opvallende kleuren, waardoor ze voor rovers goed zichtbaar zijn. Ook is er een gevaar dat  de vleugels verward raken, waardoor ze niet meer bij machte zijn, ooit nog te kunnen vliegen.

Above the pond to admire currently azure damselfly (Coenagrion puella) and with a little luck the striking fire red dragonfly (Pyrrhosoma nymphula). Damselflies are slim, tiny insects that are related to dragonflies. They can be distinguished among others by the two pairs of wings, they wear at rest along the body and dragonflies rest with wings spread.  A dragonfly or damselfly lives at this stage about a month, to procreate. The mating ritual is nice to see. First there is a tandem flight, because the male grasps the female in her neck. Then they make when mating, a heart shape.
Together they dive in the water. The damselflies lay their eggs between the stems of plants, or even in the holes, which they have drilled in the stems. The eggs turn into nymphs and live at least one year between the plants. Fully grown, they crawl up against the stems above the water surface. Here they molt and spread their wings in order to dry. A very vulnerable time. They have striking colors making them visible to predators. There is also a danger that the wings become tangled If so, they are no longer able, ever  to fly

woensdag 17 juli 2013

Achillea millefolium (duizendblad)

Duizendblad (Achillea millefolium) .
Achillea millefolum, dankt haar naam aan de vele insnijdingen van de langwerpige bladeren, waardoor het blad voor het oog uiteenvalt in tientallen kleine blaadjes.
De bloemetjes zijn in een terughoudend witte kleurstelling. Witte bloembladen aan de rand en beige bloemstralen in het midden.
De kleurcompositie is niet uitbundig maar wel heel mooi. Het doet denken aan de wilde Bertram (Achillea ptarmica) , maar deze heeft veel grotere bloemen.
Duizendblad was als geneeskrachtig kruid al bekend in de grijze oudheid.
Bekend is de legende van de Griekse held Achilles, die op het slagveld een gewonde koning hiermee succesvol verbonden zou hebben. Dus is de plant o.a. wond helend.
Vergeten groente kan de plant ook gerust genoemd worden. Bekend is dat het kruid in de 17e eeuw al werd bereid als spinazie.
De bloemen worden bezocht door vlinders, wilde bijen en honingbijen. Waardplant is de plant vooral voor diverse motten en bladrollers. http://www.drachtplanten.nl/PLD.Fotos/A/Achillea/AchilleaM.htmAchillea millefolum (common yarrow), owes its name to the many cuts of elongated leaves, causing the blade to the eye disintegrates into dozens of small leaves.
The flowers are of a reluctant white color scheme. White petals at the edge and beige flower rays in the middle.
The color composition is not abundant but very nice. It is reminiscent of the Achillea ptarmica (Sneezewort), but this has much larger flowers.
Yarrow was as a medicinal herb already known in antiquity.
Well known is the legend of the Greek hero Achilles, who would have successfully bandaged a wounded king on the battlefield. Thus, the plant is wound healing.
The plant is also forgotten vegetable. It is known that the herb in the 17th century was already prepared like spinach.

The flowers are visited by butterflies, wild bees and honeybees.

dinsdag 16 juli 2013

Verbascum thapsus (koningskaars)

Toorts is op dit moment, één van de vele bloeiende planten in de tuin. Op hun, soms meer dan manshoge stelen, vallen ze goed op.
Vooral in het veld tussen de achterste bijenkasten en de keukenkruidentuin, zijn ze beeldbepalend.
De koningskaars  (Verbascum thapsus) en de iets kleinere zwarte toorts ( Verbascum nigrum), met mooie paarse meeldraden tegen licht gele bloemen, ook veel in de tuin, zijn beide medisch inzetbaar tegen vele kwalen. Zelfs slapeloosheid zou ermee te bestrijden zijn. Voor gebruik tegen kwalen, kan men van de hele plant een aftreksel maken, maar het vocht moet voor inname gezeefd worden door een doek, vanwege de beharing van de plant.
Als Bijenplant, maakt de toorts zich zeer verdienstelijk. Ze staan daar in de tuin, vlak voor de bijenkasten dan ook op een strategische plek en dat is te zien. Bijen vliegen af en aan op de prachtige bloemen. Zichtbaar overladen met oranje stuifmeelkorfjes aan hun pootjes en zeker ook met, maagjes vol nectar, keren ze terug naar de kasten.
 
Bij met oranje korfjes aan de pootjes.
Common mullein is currently one of the many flowering plants in the garden. On their own, sometimes more than mans hight-steal, they are marked.
Especially in the field between the rear hives and the kitchen herb garden, they are iconic.
The Great or Common mullein (Verbascum thapsus) and the slightly smaller dark mullein (Verbascum nigrum), with beautiful purple stamens from light yellow flowers, both medical deployed against many ailments. Even insomnia would fight with it. For use against ailments, one can make a decoction of the whole plant, but it must be   sieved through a cloth, because of the hair of the plant.

If Bees Plant, the torch makes himself very useful. They stand there in the garden, just in front of the hives therefore in a strategic place and it shows. Bees flying in and out of the beautiful flowers. Visible overloaded with orange stuifmeelkorfjes to their feet and also with, stomachs full of nectar, they return to the cabinets.