zaterdag 31 december 2011

Hazelaar met katjes en...groen blad


Met deze foto van een hazelaar met katjes, nemen we afscheid van het jaar 2011.
Het opmerkelijke is dat er nog steeds groen blad aan de takken zit.

With this picture of a hazel bush we say goodbye to the year 2011.
The remarkable thing is that there is still green leaves on

donderdag 29 december 2011

Trilzwammen Zwart( Exidia plana) en geel

Exidia plana.
In een impulsieve gedachte of er misschien in de omheining, opgebouwd uit snoei afvaltakken, nog een verrassing verborgen zou zitten, greep ik een stokje beet. Eén moment griezelde ik van de gelachtige koude en glibberige substantie, waar mijn vingers zo onverwachts mee in aanraking kwamen. Voorzichtig peuterde ik het takje los uit de hoop en inspecteerde die.
Het bleek dat de stok bezet was met zwarte trilzwammen. Een niet zo algemene zwam, die graag groeit op dood loofhout. (saprofyt). In dezelfde omheinig hebben we nu dus, zowel de gele-(Tremella mesenterica)  als de zwarte trilzwam.
Met het vinden van deze zwam zal de laatste tuinontdekking van het jaar 2011 wel gedaan zijn.
http://natuurtuin.blogspot.com/2011/12/gele-trilzwam-tremella-mesenterica.html

Exidia plana.
In an impulsive thought, "maybe there is something interesting to be found in the fence", made up of prunings, I grabbed a small  stick. I shuddered a moment of the jelly, cold and slippery substance, where my fingers so unexpectedly came into contact. Gently, I pried the twig loose, and inspected the branche.
It appeared that the pole was occupied by the black funges, Exidia plana. A not very common fungus that like to grow on death deciduous tree wood.(saprofyt).
In the same fence, now are to be found, the (Tremella mesenterica) yellow- and black "witches' butter".
Probably this will be the last discovery in the garden, of the year 2011.