zaterdag 5 oktober 2013

Lijsterbes Sorbus aucuparia.

Verspreid over de tuin, staan er een aantal lijsterbesbomen. Nu getooid met  mooie rijpe vruchten die aan rode kralen doen denken. De vogels zijn dol op de bessen. De pitten verteren niet in hun ingewanden, maar komen met de mest weer naar buiten. Zo kan er op die plaats  weer een jonge boom gaan groeien.
BIJEN houden van het stuifmeel van de cremekleurige bloemen, die bloeien in mei - juni.
Veel andere insecten komen ook op de heerlijk ruikende bloemen af, een geur die doet denken aan meidoorn.  De bessen zijn, behalve voor vogels, een geliefd maal voor kevers, rupsen, vlinders en zelfs zoogdieren. Voor mensen zijn de rauwe bessen  wrang van smaak, daarom worden ze meestal eerst gekookt en verwerkt tot jam en door andere gerechten.  Het  vitamine C gehalte is hoog en medicinaal worden ze wel ingezet tegen trage stoelgang en verkoudheid. Gedurende de dag, niet meer dan tien bessen, langzaam opkouwen.
De pitten bevatten giftig blauwzuur. http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Fluithout
bessen, die al vraatsporen van insecten vertonen

Rowan Sorbus aucuparia,shrubs in the Rose family.
Spread over the garden, there are a number of rowan trees. Now decorated with beautiful ripe red fruits. The birds love the berries. The seeds are not digested in their intestines, but come with the manure out again. Thus, another sapling to grow at that location.
BEES keep the pollen from the cream-colored flowers, which bloom in May - June
Many other insects are also attracted by the fragrant flowers. The berries are except for birds, a favorite food for beetles, caterpillars, butterflies and even mammals. For men,  the raw berries have a bitter taste, so they are usually first cooked and processed into jams and other dishes. The vitamin C content is high and medicinally they have used against colds and sluggish bowel. During the day, no more than ten berries, chew slowly.
The seeds contain toxic hydrocyanic acid.