woensdag 4 december 2013

Juniperus of jeneverbes

 In de Bijentuin staan twee beeldbepalende kegelvormige bomen met een lengte van ongeveer 5 meter. Juniperus is de Latijnse samenvoeging voor junior en verschijning. De jongere bessen verschijnen al, voordat de oudere zijn afgevallen. Zo zijn er vruchten in alle stadia van rijpheid aan de boom te vinden. Deze groenblijvende cipres behoort met de taxus tot de inheemse soorten. In de loop van de eeuwen, zijn er een reeks fantasie rijke spookverhalen rondom deze bijzondere boom geweven. In de Nedersaksische streektaal, die in onze omgeving zo ongeveer zijn westerse grens bereikt heeft, draagt de boom de naam: Wacholder en de bessen heten: Dammels.
http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Jeneverbees Het plaatje in de tuin roept de gedachte aan wachthouders zeker op. Goed rijpe, twee jarige jeneverbessen hebben een hoge medicinale waarde, maar ze zijn ook giftig en ze moeten dus met beleid ingenomen worden. Bij zwangerschap zijn ze ronduit gevaarlijk. Als smaakmaker staan ze bekend in zuurkool en jenever.  Een aftreksel van de bessen, kan zonder problemen aan badwater toegevoegd worden. De bessen bevatten etherische olie. (terpenen, bitterstof, looistof, hars en calcium.
Waarschijnlijk door vraat van de jonge toppen, door dieren, komt de boom in nogal verschillende vormen in het landschap voor. Ze hebben stekelige naalden met een kenmerkende witte streep in de lengte aan de onderkant. Vanwege die naalden, vinden kleine vogels er een veilige nestgelegenheid in. Juniperus is een beschermde plant. De bessen mogen geplukt worden, mits de boom niet beschadigd wordt. http://schuttersbosch.dse.nl/Educ_items/Jeneverbes.htm
 http://www.jeneverbesgilde.nl/index.php

Juniperus communis. In the garden are two prominent conical trees, with a length of about 5 meters. Juniperus is the Latin combination for junior and appearance. The younger berries appear already before the older ones are dropped. So fruits in all stages of ripeness, can be found on the tree.
This evergreen cypress belongs together with the yew to the native species of the Netherlands.
Good ripe, two year old berries have high medicinal value, but they are also toxic and they should therefore consumed with policy. In pregnancy, they are downright dangerous. They are known as a flavoring in gin and sauerkraut. Probably due to predation by the young buds, by animals, the tree comes in rather different forms in the landscape. They have prickly needles with a distinctive white stripe lengthwise, on the under. Small birds nest in there like. http://en.wikipedia.org/wiki/Juniperus_communis