donderdag 9 mei 2013

Glechoma hederacea L. (Hondsdraf)


Bloeit al weer een poosje. Opvallend is de vierkante stengel en de prachtig blauwe lipvormige bloemen. Deze overblijvende plant heeft de gewoonte, om met bovengrondse uitlopers de bodem te bedekken, een kruiper dus. Elke knoop is verankerd door een bundel wortels. De lengte van zo'n snoer is vaak meer dan een meter, met uitlopers naar alle kanten. De kleur en vorm van de bloemen vormen met de kleur en de vorm van het  blad een oogstrelend geheel, vooral als ze grote plakkaten vormen. Medicinaal is hondsdraf van grote waarde. De werking is zowel in- als uitwendig zuiverend,  verkoelend en rustgevend. Het smaakt lekker in o.a. salades en de geur is ook heerlijk. Hondsdraf groeit graag op wat vochtige grond en houdt wel van wat schaduw. Bijen, wilde bijen, hommels en vlinders puren nectar en stuifmeel uit de plant. De plant kan vers of gedroogd, worden gebruikt. Drogen: snel in de zon, of een goed geluchte ruimte.
http://www.plantaardigheden.nl/plant/beschr/paulm/hondsdraf.htm

Ground ivy or alehoo blooms for a while. Remarkable is the square stem and the beautiful  blue  lipflowers. This perennial plant has the habit, to make long shoots, aboveground . Each node is anchored by a bundle of roots. The length of this cables is often more than one meter, with offshoots in all directions. The color and shape of the flowers form with the color and shape of the blade a stunning whole. Medicinal, ground ivy is of great value. It works both internally and externally purifying and refreshing and soothing. It tastes delicious in salads and also include the smell is delicious. Ground ivy grows well in some moist soil and likes some shade. Bees, wild bees, bumblebees and butterflies distil nectar and pollen from the plant. The plant may be used, fresh or dried. Drying: fast in the sun, or in a well-ventilated area.
http://www.gardensablaze.com/HerbGroundIvyMed.htm