maandag 15 april 2013

Rana temporaria bruine kikker


De bruine kikker (Rana temporaria) is enorm actief in de vijver. De plas golft van de beweging en de kwaakgeluiden zijn niet van de lucht. Mannelijke kikkers dwingen de vrouwtjes tot afzetten van hun eitjes. Als dat voor elkaar is kan hun sausje erover en ze zijn verzekerd van nageslacht. Mooi gezicht, al die bruine kikkerbillen in het water.
De bruine kikker is een algemene, niet kieskeurige soort. Buiten de voortplantingstijd kan deze soort  ver van het water leven. Het dril is lichter dan water, daarom blijft het aan de oppervlakte drijven. Zo wordt optimaal geprofiteerd van de zonnewarmte in het vroege voorjaar.Isolatie tegen de koude, komt ook door het gezamenlijk leggen van een dik pak dril, over een grote oppervlakte.   Door het koude weer loopt de paaitijd dit jaar, weken achter.
In tegenstelling tot de groene kikker, die juist meer aan het water gebonden is en tussen de plassen en sloten te vinden is. De groene kikker (Rana esculenta) plant zich in mei voort en de dril verzinkt op de boden van het water, juist ter bescherming tegen de warmte van de zonnestralen.

Hoe de bruine kikker de vijver verandert in een whirlpool. http://www.youtube.com/watch?v=RjoscyzXYi4


The European common brown frog (Rana temporaria) is extremely active in the pond. The lake ripples of motion and the croaking noises are not of the air. Male frogs force the females depositing their eggs. Beautiful face, all those brown frog legs in the water.
The brown frog is a general, not fussy sort. Outside the breeding season the brown frog live far from the water. The spawn is lighter than water, therefore it remains floating on the surface. So is the best advantage of the sun's heat in the early spring. Insulation against the cold, is also due to jointly lay a thick layer of spawn over a large area
By the cold weather, the spawning runs weeks behind this year.
In contrast to the green frog, which is tied more to the water and can be found between the puddles and ditches. The green frog (Rana esculenta)
 breeds in May and the prawn drops to the bottom of the water, to protect against the heat of the sun's rays.