donderdag 11 april 2013

Planten lopen uit. Plants are sprouting


Opeens gaat er een duizelingwekkende vaart van nieuw leven door de tuin.
Planten, bomen/struiken, kikkerdril en vogelnesten zijn overal te bewonderen.
Sneeuwklokjes en narcissen kleuren het veldje nog geel en wit. De tweede geelbloeier, in de vorm van speenkruid, komt heel aarzelend te voorschijn. Voorjaarshelmbloem ( Corydalis solida)  begint ook duidelijk aan zijn opmars. Alles in de stinzenplantentuin, onder de bruine beuk.
De sleedoorns (Prunus spinosa) verderop in de tuin beginnen te knoppen. In het heldere water van de vijver is kikkerdril te vinden. Het dril wordt achtergelaten door de bruine kikker, op de plaats waar, 's morgens,  de zon het eerst op het water schijnt. In de struiken aan de oostkant van de Imkershoeve is een gaaf vogelnest te zien, die niet in gebruik is, helaas. maar dat zou, zo laag,  ook wel heel gewaagd zijn. Spechten, gaaien, duiven, vliegen de tuin in en uit. Kleine vogels organiseren een gratis consert. Fijn om daarnaar even op een bankje te luisteren.
Eetbare planten bruisen ook de grond uit. De heerlijke en gezonde daslook (Allium ursinum). (Uit eigen tuin en bij onzekerheid, even op knoflookgeur controleren) Fijn gesneden kan er een heerlijke kruidenboter van gemaakt worden. Myrrhis odorata, of Roomse kervel is de andere eertbare plant.


Suddenly there is a dizzying speed of new life in the garden.
Plants, trees / shrubs, frogs and bird nests are everywhere admired.
The white  of Snowdrops and yellow of daffodils, (Narcissus)
 still colors the field. Corydalis solida also begins to its march. You can find this plants in in the stinzen garden, under the copper beech.
In the clear water of the pond, frogspawn to find. The spawn is left by the common frog, in the place where the sun first shines on the water, in the morning. In the bushes on the east side of the Beekeeper House is a  bird's nest to see that is not in use, unfortunately. but that would be so low, even very risky. Woodpeckers, jays, doves, flying in and out of the garden. Small birds organize a free consert. Nice to be there just to listen on a bench. Edible plants teem the ground. The delicious and healthy wild garlic. (uncertain? control at garlic odor )
A delicious herb,  Myrrhis odorata, is the other healty plant.