maandag 12 maart 2012

Narcissus pseudonarcissus bloeit


De narcis (Narcissus pseudonarcissus) bloeit in de stinzenplantentuin. De oerplant staat op de rode lijst van zeer zeldzame en sterk afgenomen soorten. De klein bloemige wilde narcis, groeide oorspronkelijk in drassige weilanden van beekdalen. De plant is door menselijk toedoen sterk afgenomen. Vroeger werden de bollen te vaak uitgestoken en in eigen tuinen overgeplant.
De bloem bloeit met een helder gele trompet in het midden en bleekgele bloemdekbladen eromheen.


Narcissus pseudonarcissus, (commonly known as wild daffodil), blooms in the botanical stinzengarden. The archetypal plant is on the red list of rare species and strongly reduced. The small-flowered wild daffodil, originally grew in marshy meadows of river valleys. The plant is greatly reduced by human activity. Previously, the bulbs were often excavated from their natural environment, and in private gardens replanted.

The flower blooms with a bright yellow trumpet in the middle and pale yellow perianth around it.