zaterdag 17 december 2011

Roodborst(Erithacus rubecula) en Merel(Turdus merula)

Na regen komt zonneschijn. Het was alsof de vogels dat bij instinct ook zo dachten.
Een roodborstje (Erithacus rubecula), toch al bekend om zijn vrijmoedigheid, hipte ontspannen heen en weer. Maar voor de camera poseren, daar had meneertje geen zin in.
Eindelijk zat hij ergens, waar hij goed onder schot kwam, ik schoot en gelijk was tie weg. Het resultaat van de plaat is daarom maar matig.
Meer succesvol was een schot op een merelvrouw (Turdus merula). Ze zat in de zonneschijn, tussen het composterende blad te pikken naar een lekkere wormensnack.
Toen ik haar van verre zag begon ik al met schieten. Benaderde haar al schietend voetje voor voetje, maar ze bleef dapper doorgaan met haar maaltijd.
Zo kwam van haar ten slotte toch nog een beetje bevredigende prent voor de dag.
After rain comes sunshine. It was as if the birds instinctively thought so.A robin (Erithacus rubecula), known for his boldness, hopped relax. But Mr. did not feel like posing for the camera. At last he was somewhere where he was well shot, I shot as he flew away. The result was a poor quality print.More successful was a photo shot at a female blackbird (Turdus merula). She picked in the sunshine for a tasty snack, in the  composting leafs. When I saw her from afar, I started shooting.step by step I came closer, but she  bravely continue her meal. Finally I got from her still a somewhat satisfactory print.

dinsdag 13 december 2011

Bijen overleven

 Van www.bijen.startpagina.nl
Over revival bijen.
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/waterland/article12911163.ece/Nest-met-10-kilo-honing-tussen-de-struiken-bij-Novawhere

Nevelzwammen (Clitocybe nebularis)


Super kanjers van Nevelzwammen (Clitocybe nebularis) zijn nog waartenemen in de tuin.
Normaal vormen  ze heksenkringen, maar van de spectaculare exemplaren die overgebleven zijn is dat niet af te leiden.
Soms komt het voor, dat er uit de hoed van een zwam een kleinere gaat groeien. Dit verschijnsel heet: kindje op moedersschoot.
Of dat in dit geval ook geld is nog de vraag. Super-giants of Clitocybe nebularis (clouded agaric) are detectable in the garden.
They are growing in a fairy rings formation.
Sometimes it happens, that from the cap of a mushroom grows a smaller one. This phenomenon is called baby on mother's lap.

maandag 12 december 2011

Gele trilzwam (Tremella mesenterica)

De gele trilzwam (Tremella mesenterica) is op het ogenblik in de tuin aanwezig.
Een tamelijk algemene zwam en is ongetwijfeld wel eerder in de tuin voorgekomen, maar nog nooit opgemerkt.
Het zwammetje is nog klein en je moet 2 keer kijken voor je hem 1 keer ziet. Op de foto schijnt het vanuit een korstmos te groeien.
De zwam verschijnt bij regenachtig weer en het verschrompeld snel bij droogte.

Tremella mesenterica is currently in the garden. A fairly common fungus and is undoubtedly it grew earlier in the garden, but never noticed. The fungus is still small and you need to look twice before you see him one time. The fungus appears in rainy weather. In drought wither quickly.