vrijdag 7 juni 2013

Viburnum opulus Gelderse roos

De Gelderse roos (Viburnum opulus) in de tuin begint summier te bloeien, maar de bloesem zal ongetwijfeld weelderiger worden. Ergens anders de plant al in volle bloei gezien, maar die stond wat meer in de morgenzon. In de Natuurtuin staat de struik in de schaduw van andere bomen en struiken. Van het uitgebreide Viburnum geslacht is de Gelderse Roos de enige die in het wild voorkomt. De plant heeft graag wat vochtige grond. Vruchtbare roomwitte op een speldenknop lijkende bloemen vormen het hart. De grotere witte bloemen aan de buitenrand zijn onvruchtbaar en bedoeld als insectenlokkers voor bestuiving. De binnenste bloemen rijpen tot mooie rode bessen in de herfst, die ook in de winter, wanneer het blad eraf gevallen is, de struik opsieren. Vogels eten de bessen, maar alleen wanneer ze in voedselnood komen. HIER meer over Viburnum opulus in de herfst.

The Gueldern rose (Viburnum opulus) in the garden begins to bloom , but the blossoms will undoubtedly become opulent. Elsewhere, the plant is already in full bloom seen, which expose to more sunlight’s. In the garden, the shrub stands in the shade of other shrubs and trees. Of the extensive genus Viburnum, is the Gueldern Rose, the only in the wild. The plant likes some moist soil. Fertile flowers are in the creamy white heart. The larger white flowers on the edge are unfertile and intended as luring insects for pollination. The inner flowers ripen into beautiful red berries in autumn, which even in winter when the leaves fall off, the bush embellish. Birds eat the berries, but only when their normal food is gone.