woensdag 12 augustus 2015

30 Geheimentuin

Rond de vijver
Ook vandaag hingen de kaartjes van het 30 Geheimenspel weer in de tuin. Het was erg gezellig en leuk om ze te ontdekken.
Kaardenbol in de vlindertuin