vrijdag 2 maart 2012

Blauwe reiger ardea cinerea


Vogelgetjilp in diverse klanken, klinken weer volop door de tuin. Opvallend zijn de roffels van spechten en het miauwen van buizerds.

Bij binnenkomst van het tuinhek vliegt er vaak een blauwe reiger (ardea cinerea) op van de vijver. Het dier vindt er blijkbaar heel wat te eten. Verwonderlijk is het niet want op een afstand van een kilometer of vier, broed een reigerkolonie.
http://vogelvisie.nl/soort/blauwe_reiger.php

Birds chirping in various sounds through the garden. Notable are the rolls of woodpeckers and the mewing of buzzards.

Upon entering the gate, often flies a blue heron (Ardea cinerea) from the pond. The animal is apparently a lot to eat. It is not surprising because at a four kilometres distance a heron colony is nestling.