woensdag 5 september 2012

Groen en Toen monumentale bomen


jeneverbes en bruine beuk
A.s. zaterdag 8 september, zet ook de gemeente Nunspeet, de deuren van een aantal monumentale gebouwen open. Dit jaar is het motto; “Groen van Toen”. I.v.m. dit thema zijn er in de route van ruim 4 km., ook bomen opgenomen.
Een beschrijving is nu al verkrijgbaar bij; het VVV-kantoor.
In en aan de rand van de tuin, staan eveneens een aantal interessante bomen. Een zomereik (Quercus robur) en een fraaie bruine beuk, (Fagus silvatica 'Purpurea') die de naam draagt “de Lindbergboom”. De eik is wat gedrongen van vorm. Waarschijnlijk is vlak na het uitspruiten, het topje eraf geknabbeld, door een diertje. De beuk is aangeplant door de vorige eigenaar van het landgoed, in midden jaren 30 van de vorige eeuw. Nog een aardige blikvanger is een zachte berk (Betula pubescens), in het heideveld. Maar het meest in het oog lopend zijn wel de twee Jeneverbesbomen (Juniperus communis) midden in de tuin.  Verder bezit de tuin veel interessante struiken en wordt het vrij open terrein omringd door grote bomen. Douglassparren, Amerikaanse eiken, er moet zelfs nog ergens een linde, net achter de omheining staan. Altijd een aardig zoekklusje om die te vinden. Vliegdennen die begin vorige eeuw aangeplant zijn om het stuifzand tegen te houden, hebben ondertussen een respectabele afmeting gekregen.