zaterdag 27 april 2013

Kievitsbloemen (Fritillaria meleagris)

drie nieuwe exemplaren
De kievitsbloemen zijn er weer. Er zijn zelfs drie jonkies meegekomen. Na een lange koude, droge periode, de regen van gisteren en de zonneschijn van vandaag, zijn we nu weer echt verrast met de bloeiende plant.
Blog vorig jaar http://natuurtuin.blogspot.nl/2012/04/fritillaria-meleagris-kievitsbloemen.html
 After a long dry period, yesterday's rain and sunshine today, Fritillaria meleagris(snake's head)  flowers again.

dinsdag 23 april 2013

Bijen, bloesem, bloemen. Bees, blossom


Vanmorgen miezerde en regende het. Hoe welkom is regen, na een lange, droge periode! Zichtbaar fleurde de tuin op. Onder de rode beuk bloeide een heel perk met speenkruid. (Ficaria verna).
Sleedoorn (Prunus spinoza) staat nu volop in bloei. De struiken vormen door de bloesem  een massieve witte haag, langs het pad.  Het kersenhout beginnen ook rose te kleuren, door de bloesems.  Bijen waren heel actief, ondanks de bewolking, waar maar heel af en toe een zonnestraal doorheen viel. Aan de rand van het water van het ven en van de vijver, vlogen ze af en aan,  met hun typische gonzende geluid. Dit jaar missen we tot nu toe de kievitsbloem (Fritillaria meleagris). Die is er meestal al rond 19 april. Misschien is de plant wat verlaat door de koude.


This morning it was raining and drizzle. How welcome is rain after a long dry period. Visibly brightened the garden. Among the red beech, flourished an area with lesser celandine. (Ficaria verna).
Blackthorn (Prunus spinoza) is now in full bloom. The bushes are a massive white fence, along the path.
The blossoms of the cherry are also beginning to color.Bees were very active despite the clouds, where only very occasional sunbeam fell through. At the edge of the water of the fen and the pond, they flew back and forth, with their typical whirring sound. This year we miss so far the  Fritillaria meleagris (snake's head). That is usually all around April 19. Perhaps the plant is later, by the cold.