vrijdag 20 januari 2012

Vogeltelling

Dit weekend, 22 en 23 januari is er weer de jaarlijkse tuinvogel telling.
Deze telling is heel simpel en vergt een leuk en gemakkelijk half uurtje van uw tijd.
Vanuit een warm vertrek, gewoon door het raam kijken en de vogels in de tuin tellen en hun aantal noteren op soorten. Een vetbolletje of ander vogelvoer ophangen, stimuleert de vogels om uw tuin te bezoeken. U mag, heel graag,  uw telling doorgeven op:  http://www.tuinvogeltelling.nl/

This weekend, 22 and 23 January there will be the annual garden bird count.
This census is very simple and requires an easy and fun half hour of your time.
From a warm room, just by the window watching the birds in the garden and count and record their number of species. Bird food, stimulates the birds to visit your garden.

dinsdag 17 januari 2012

Foto's

https://picasaweb.google.com/109166910124593626666/BijenNatuurtuin2012

Vorst. Frost.


Eindelijk heeft het een paar nachten goed gevroren. Dat hoort bij de winter en behalve dat het de volgende morgen vaak mooie zonnige plaatjes oplevert, is het noodzakelijk voor de verdelging van schadelijke- en teveel insecten, bacteriƫn en voor verbetering van de bodemgesteldheid.


Bevriezen van water is een ingewikkeld proces. Een ijslaag op de vijver of welk water dan ook kan zich niet vormen, eer al het diepere water tot op de bodem toe een temperatuur van 4o C heeft aangenomen.


Finally has a few nights frozen. That is part of the winter and the next morning it offers often beautiful sunny pictures. Frost it is necessary to destroy harmful insects, bacteria and improve the soil.
Freezing of the water is a complicated process. A layer of ice on the pond or other water can not form, before all the deeper water, to the bottom to a temperature of 4 ° C is be lowered.