vrijdag 22 maart 2013

Viola odorata Maarts viooltje


het witte vlekje is een schilfertje dat op de bloem is gewaaid. 
De eerste maartse violen ( Viola odorata) bloeien al meer dan een week, in de omgeving van de tuin. De exemplaren in de tuin zelf bloeien nog niet. Misschien staan ze er iets minder beschut. Het is ieder jaar spannend of ze terug komen.
De wetenschappelijke naam geeft al aan, dat de bloem geurt en er zit ook een heerlijk, pittig luchtje aan.
De 10 cm. hoge plant heeft bovengronds wortelende uitlopers. De standplaatsen zijn een beetje beschaduwde, droge plaatsen in bossen, wegranden en heggen.
Weinig insecten maken er gebruik van.
Medisch gezien bezit de plant vit.C. Is o.a. braakwekkend, purgerend en kalmerend. Hildegard van Bingen, beval het gewas aan tegen kanker, in de 12e eeuw. Begin vorige eeuw zou er inderdaad iemand door bladaftreksel zijn genezen van keelkanker. Artsen hebben dit autentiek verklaard. Maar zoiets kan ook heel persoonlijk zijn.
Volgens dit bericht was Napoleon een groot liefhebber van de plant.The first violins, Viola odorate flourish for more than a week, in the area of the garden. The specimens in the garden itself do not bloom yet. Maybe they are something less sheltered. It's exciting every year if they come back.
The scientific name already indicates, that the flower smells and there is also a delicious, spicy fishy.
The 10 cm. high above ground plant has rooted offshoots. The pitches are a little shady, dry places in forests, road edges and hedgerows.
Few insects use them.
Medical owns the plant vit.C. Is i.a. emetic, purgative and sedative. Hildegard of Bingen, recommended the plant to treat cancer, in the 12th century. Early last century would indeed someone leaf extract have been cured of throat cancer. Doctors have declared it authentic. But something can be very personal.
Napoleon was a great lover of the plant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten