maandag 19 augustus 2013

Calluna vulgaris, Bijen en heide

De grote "stille" heide begint nu pas  paars te kleuren. Erg laat dit jaar. In de tuin is de oppervlakte dat bedekt is met calluna vulgaris of struikheide, slechts een klein hoekje naast de vlindertuin. Op zonnige dagen geurt de heide naar honing. Bijen en Calluna houden van elkaar. Wie de afzonderlijke kleine bloempjes bekijkt staat versteld van de schoonheid ervan.
Erica tetralix of dopheide bloeit normaal al vanaf begin juni, maar dit jaar is ze erg laat van start gegaan. Op bepaalde plekken in de grotere heidevelden  kan men soms beide soorten naast elkaar in bloei  zien. Ook in de tuin groeit een polletje dopheide. Erica houdt van vochtige grond en calluna heeft liever wat drogere zandgrond. Tot iets ten zuiden van Nunspeet komt een derde heide soort; kraaiheide(Empetrum nigrum)voor, op noordelijke hellingen en koudere plekken. Deze drie soorten kunnen op sommige plaatsen op de grote heidevelden, bij elkaar groeiend, bewonderd worden. Kraaiheide komt eveneens in de tuin voor.
Voor bijen is alleen de calluna van belang. De nectar van de erica  is voor het tongetje van de bij moeilijk te bereiken doordat de bloem een lange ballonvorm heeft.


The heather Calluna vulgaris  only now beginning to color purple. Very late this year. In the garden is the area that is covered with heather Calluna vulgaris, only a small corner next to the butterfly garden. On sunny days, the heather smells of honey. Bees and Calluna love each other. Who looks at the individual small flowers will be amazed by its beauty.
Erica tetralix blooms normally starting at the beginning of June, but this year they started very late. At certain places in the larger heaths can sometimes see both types coexist in bloom. Also in the garden grows a clump erica tertalis. Erica likes moist soil and calluna prefers more arid sandy soil. To just south of Nunspeet grows a third heathland species, Empetrum nigrum (crowberry), in colder places on northern slopes. Empetrum nigrum grows also in the garden.
For bees, only calluna is important. The nectar of the erica is difficult to achieve for small bees tongue, because the flower is  a long balloon shape.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten