vrijdag 20 januari 2012

Vogeltelling

Dit weekend, 22 en 23 januari is er weer de jaarlijkse tuinvogel telling.
Deze telling is heel simpel en vergt een leuk en gemakkelijk half uurtje van uw tijd.
Vanuit een warm vertrek, gewoon door het raam kijken en de vogels in de tuin tellen en hun aantal noteren op soorten. Een vetbolletje of ander vogelvoer ophangen, stimuleert de vogels om uw tuin te bezoeken. U mag, heel graag,  uw telling doorgeven op:  http://www.tuinvogeltelling.nl/

This weekend, 22 and 23 January there will be the annual garden bird count.
This census is very simple and requires an easy and fun half hour of your time.
From a warm room, just by the window watching the birds in the garden and count and record their number of species. Bird food, stimulates the birds to visit your garden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten