dinsdag 17 januari 2012

Vorst. Frost.


Eindelijk heeft het een paar nachten goed gevroren. Dat hoort bij de winter en behalve dat het de volgende morgen vaak mooie zonnige plaatjes oplevert, is het noodzakelijk voor de verdelging van schadelijke- en teveel insecten, bacteriƫn en voor verbetering van de bodemgesteldheid.


Bevriezen van water is een ingewikkeld proces. Een ijslaag op de vijver of welk water dan ook kan zich niet vormen, eer al het diepere water tot op de bodem toe een temperatuur van 4o C heeft aangenomen.


Finally has a few nights frozen. That is part of the winter and the next morning it offers often beautiful sunny pictures. Frost it is necessary to destroy harmful insects, bacteria and improve the soil.
Freezing of the water is a complicated process. A layer of ice on the pond or other water can not form, before all the deeper water, to the bottom to a temperature of 4 ° C is be lowered.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten