dinsdag 7 januari 2014

Roodborstjes (Erithacus rubecula)

Roodborstjes (Erithacus rubecula) is een fleurige gast in de wintertuin. Het is geen standvogel. De zomerpopulatie vertrekt in de herfst naar het zuiden. Scandinavische vogels komen weer naar onze streken om te overwinteren. Het vogeltje is veel op de grond en waagt zich nogal eens dicht bij de huizen.
Het roodborstje eet insecten; kevers, slakken, spinnen, wormen enz. in de winter eten ze ook bessen. Er is geen zichtbaar verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Buiten de paartijd is het gedrag tussen de seksen nogal onsympathiek.
Ze eten van voedertafels. Nestelen doen ze in heggen, bossen, gaten en spleten. Hoe oud ze worden weet ik niet, maar in het verleden zag ik drie winters achtereen een roodborstje met één pootje op de voedertafel verschijnen. De vierde winter keek ik tevergeefs naar het dier uit. Het is mogelijk zelf een nestkastje te creëren. Zie HIER de tips.
Hier hun geluidjes en meer info: http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_park_bos/Roodborst_Erithacus-rubecula.htmlRobins (Erithacus rubecula)are colorful guests in the winter. It is not a stand bird. The summer population  trekt in autumn to the south. Scandinavian birds come to our region to overwinter. The bird is much on the ground and dares to come close to the houses.
The robin eats insects, beetles, snails, spiders, worms, etc. in the winter they also eat berries. There is no visible difference between males and females. Outside the breeding season the behavior between the sexes is quite unsympathetic.
They eat from feed tables. They nest in hedges, woods, holes and crevices. How old they become, I do not know, but in the past I saw three consecutive winters a robin with a leg appear on the feed table. The fourth winter I looked in vain for the animal out.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten