vrijdag 19 juli 2013

Coenagrion waterjuffers / libelles

Boven de vijver zijn momenteel azuurblauwe waterjuffers (Coenagrion puella) te bewonderen en bij een beetje geluk ook de opvallend rode vuurjuffer  (Pyrrhosoma nymphula).
vuurjuffer (foto Jannine Haverkamp)
azuurblauwe waterjuffer

Juffers zijn  slanke, nietige insectjes die aan libelles verwant zijn.  Ze zijn van libelles te onderscheiden o.a. door de twee paar vleugels, die ze in rusttoestand langs het lijf dragen en libelles rusten met gespreide vleugels.  Juffers dragen hun vleren dus als kleren. Door hun azuurblauwe kleur vallen de Coenagrion puella goed op. Een libel of waterjuffer leeft in dit stadium nog ongeveer een maand, om zich voort te planten. De paringsrituelen zijn aardig om te zien. Eerst is er een tandemvlucht, omdat het mannetje het vrouwtje vastgrijpt in haar nek. Daarna maken ze bij de paring een hartvorm.
Samen gaan ze te water. De juffers leggen hun eitjes tussen de plantenstengels, of zelfs  in gaatje, die ze geboord hebben in de stengels. De eitjes veranderen in nimfen en leven minstens een jaar tussen de waterplanten. Volgroeid, kruipen ze tegen de stengels omhoog, boven het wateroppervlak, waar ze eerst vervellen. Daarna volgt het uitslaan - en opdrogen van de  vleugels,  voor ze weg kunnen vliegen. Een heel kwetsbaar moment. Ze hebben opvallende kleuren, waardoor ze voor rovers goed zichtbaar zijn. Ook is er een gevaar dat  de vleugels verward raken, waardoor ze niet meer bij machte zijn, ooit nog te kunnen vliegen.

Above the pond to admire currently azure damselfly (Coenagrion puella) and with a little luck the striking fire red dragonfly (Pyrrhosoma nymphula). Damselflies are slim, tiny insects that are related to dragonflies. They can be distinguished among others by the two pairs of wings, they wear at rest along the body and dragonflies rest with wings spread.  A dragonfly or damselfly lives at this stage about a month, to procreate. The mating ritual is nice to see. First there is a tandem flight, because the male grasps the female in her neck. Then they make when mating, a heart shape.
Together they dive in the water. The damselflies lay their eggs between the stems of plants, or even in the holes, which they have drilled in the stems. The eggs turn into nymphs and live at least one year between the plants. Fully grown, they crawl up against the stems above the water surface. Here they molt and spread their wings in order to dry. A very vulnerable time. They have striking colors making them visible to predators. There is also a danger that the wings become tangled If so, they are no longer able, ever  to fly

Geen opmerkingen:

Een reactie posten